mossagården

Din ekologiska butik på nätet!


Ekobutiken


Om Mossagården


Om näthandeln


Natur, ekologi och kretslopp


Våra odlare


Recept


Filmer


Projekt LADAN/Arthurs hörna/hampautveckling/Mossagården2.0

Projekt LADAN/Arthurs hörna/hampautveckling/Mossagården2.0

På Mossagården arbetar vi just nu med PROJEKT LADAN. Här vill vi skapa en miljövänlig mötesplats med möjlighet till produktförädling, events, café, matservering, föreläsningar, butik, workshops, yoga, konferens och naturupplevelser. Samtidigt genomför vi ett projekt för att värna om lantarbetarbostaden Arthurs hörna som stärker kulturmiljövärdena som uppbärs av den kringbyggda Mossagården och kulturlandskapet. Samt så har vi ett projekt kring hampautveckling och ett kring en digital utveckling kopplat till Mossagården2.0. 


 

”PROJEKT LADAN”

Projektägare: Mossagården Eko AB

 

Till renoveringen av LADAN använder vi så miljövänliga material som möjligt och bl.a. vår egen hampa till isolering och eget virke till panel. Vi byter också värmesystem på gården och installerar solceller. För detta får vi stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

 

Ombyggnad av lada till förädlings-restaurang-workshopkök med litet bageri, vedeldad ugn, exponeringsytor, sittplatser, bar m.m.

Syftet med ombyggnaden är att skapa ett workshopkök för olika events i utbildningssyfte för att kunna erbjuda kurser i mjölksyrning, bakning med surdeg, naturlig matlagning med ogräs och rawfood etc, men även för att kunna erbjuda matservering och företagsevents på gården, förädling av gårdens skörd och utveckling av nya produkter att lansera.

I dagsläget finns en välbesökt gårdsbutik på gården och ett sommarcafé, samt en årlig musik- och upplevelsefestival. Kännedomen om gården är stor och det finns potentiella kunder och intresserade miljömedvetna deltagande aktörer i projektet.

På gården hanteras enbart ekologiska livsmedel och all verksamhet genomsyras av de ekologiska tankegångarna. Se Youtubefilmer:

https://www.youtube.com/watch?v=VH00RnNrhtU

https://www.youtube.com/watch?v=Y7j-3n1rgDs

https://www.youtube.com/channel/UCiElSYR9LZTPlj4po1pRlJQ

Vi önskar att arbeta med eko-turism och matförädling, bidra till regional matutveckling, erbjuda events, utbildningar och workshops i gårdsmiljö, erbjuda mat- och dryckesservering i restaurang med spännande naturinspirerade menyer och ekologiskt till 100% förstås, erbjuda möjlighet till ekologisk fika på ekologisk gård med möjlighet till unika gårdsupplevelser, erbjuda nya produkter i gårdsbutiken, lansera nya ekologiska produkter på marknaden m.m.

 

********

 

 

Projekt "Synliggörande av historiska kulturarvet Mossagården, inkluderat två lantarbetarbostäder".

Projektägare: Mossagårdens natur- och hampastiftelse. 

 

Via Mossagårdens natur- och hampastiftelse stödjs vi av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Detta avser att synliggöra och bevara byggnaderna Mossagården 1 med tillhörande lantarbetarbostad Arthurs hörna genom att bidra till restaurering med användande av traditionella material och metoder.

 

Detta innefattar bland annat:

 

Takläggning med stråtak

Lagning av korsvirkesstomme
Värmecentralsarbeten, kontroll av eldstad och restaurering av två styckel sättugnar

Kontroll och restaurering av järnspis, 1800-tals skick. Vacker fast ej ergonomisk.
Kontroll och återskapande av tvättbalja i köket, 1800-talsskick.
Elarbeten
Förstärkning/restaurering av väggar och innertak
Borttagning av felaktig isolering
Nyisolering för energieffektivisering

 

Restaurering trästolpar i korsvirket
Knacka bort cement ifrån trästolparna
Knacka bort utvändiga cementtrappor som inte används

Borttagning av växtlighet nära ytterväggarna

Takbyten på delar av längorna

Lagning av puts
Restaurering fönster
Byte eller lagning av dåliga takstolar
Tätning av takkonstruktion så att inte fåglarna bygger bo
Omfogning skorstenar
Nytillverkning dörrar för energieffektivisering

"Komfort" restaurering för att visningar ska vara enklare i huset.
Tilläggsisolering med lera
Förstärkning av väggar och innertak
Elarbeten
Värmecentralsarbeten, kontroll av eldstad

 

Omfogning skorstenar
Nytillverkning dörr
Fönsterrestaurering - nyinköp av begagnade fönster.
Nedknackning felaktig ytputs och putslagning
Lagning av panel i östra gaveln

 

******** 

 

 

Ljuvliga projektet: ”Ekologisk hampautveckling på den lokala marknaden”

Projektägare: Mossagården Eko AB

 

I projektet startar Mossagården en skånsk plattform för förädling och utveckling av de livmedelsbaserade delarna av en ekologiskt odlade hampan i samverkan med lantbruket, forskare, entreprenörer och kockar. Mossagårdens nvesteringarna i gårdsförädling görs för att bidra till ökade incitament för odling av industrihampa genom att trygga avkastningen för odlarna. Med projektet vill vi skapa en produktiv samverkansplattform med delande av petskunskap inom ekologiska odlingstekniker, utveckling av nya produkter och innovativa miljösatsningar.

 

********  

 

 

Ljuvliga projektet: ”Mossagårdens direktleveranser från ekoböndernas jord, 2.0”

Projektägare: Mossagårdens natur- och hampastiftelse. 

 

Syftet med projektet är att skapa en digital lösning, för att flödena ifrån en gård ska vara lätta att få ut i försäljningskanalerna och att resan ska vara digitaliserad, från odling till slutkonsument, på smartaste vis. I projektet samverkar ekologiska gårdar, underleverantörer och entreprenörer med forskningen. Lösningen ska vara flexibel, skalbar och kostnadseffektiv och kunna stötta aktörer genom hela värdekedjan.

 

********  
 
Följ med oss på resan och ta gärna kontakt med oss!
Hälsningar och kram, Ebba-Maria.

 

 

 
Vecka 40, 2023

logga in?

användarnamn

lösenord


ny användare?
registrera dig här

glömt lösenord?
hämta det här


© Mossagården 2023, Sverige. Alla priser är inklusive moms i svenska kronor (SEK) om inget annat uppges.
Betallösning tillhandahållen av Stripe Powered by Stripe