mossagården

Din ekologiska butik på nätet!


Ekobutiken


Om Mossagården


Om näthandeln


Natur, ekologi och kretslopp


10 skäl att välja ekologiskt


Ekomat och hälsa


Mossagårdens kretsloppstankar


KRAV garanterar!


Förvara grönsakerna rätt!


Ekologiskt lamm


Våra odlare


Recept


Filmer


Natur, ekologi och kretslopp

10 skäl att välja ekologiskt

 

Vad tycker du är den viktigaste anledningen till att välja ekologiskt? Det finns många skäl som talar för en giftfri kost - vare sig du värnar om djur, natur eller din egen hälsa. Vi har sammanställt 10 goda anledningar. Varsågod!


1. Renodlad mat!

Du slipper lager av gifter och kemiska bekämpningsmedel på dina varor. Samtidigt förhindrar du att fler kemikalier läcker ut i kretsloppet. Över fyrtio procent av alla vattenprover i Sverige innehåller rester från bekämpningsmedel. Genom att äta ekologiskt befriar du var dag 4 kvadratmeter åkermark från dessa kemikalier och stöder samtidigt utvecklingen mot en giftfri miljö.

 

2. Fler vitaminer!

Ekologiska grönsaker innehåller lägre halter av det skadliga nitratet och fler vitaminer, mineraler, enzymer och andra näringsämnen än de konventionella produkterna.  Bland annat har de ekologiska högre halter av C-vitamin och antioxidanter - exempelvis e-vitaminer och karotenoider -som skyddar cellerna mot en rad hjärt- och kärlsjukdomar. Vid en jämförelse av kött har man även hittat fler nyttiga fettsyror hos djur som betar mycket.

 

3. GMO-fritt!

Vi känner fortfarande inte till de långsiktiga följderna av att genmodifierade organismer sprids ut i naturen. Att välja ekologiskt är det enda effektiva sättet att helt undvika genmodifierad mat. KRAV tillåter inte någon typ av GMO i produktionen och kräver intyg på att så inte skett. Genom att välja ekologiskt demonstrerar du samtidigt din skepsis mot den genmodifierade maten.


4. Schysstare djurhållning!

För dig som äter kött och mejeriprodukter är det ännu vettigare att välja ekologiskt för djurens skull. Enligt KRAV:s regler får djuren gå utomhus, utöva sitt naturliga beteende och beta naturligt, till skillnad från den konventionella köttindustrins trånga djurfabriker, där djuren aldrig får se dagsljuset, lever trångt och tvingas äta kadaver och fiskmjöl.

 

5. Säkrare mat!

Konventionellt uppfödda kreatur utfordras dagligen med stora mängder antibiotika, hormoner, antiparasiter och många andra mediciner, oavsett om de är sjuka eller inte. Alla de här ämnena passeras vidare till konsumenten, vilket kan bidra till sjukdomstillstånd som hjärtinfarkter och högt blodtryck. Ekologisk mat har aldrig producerat ett fall av galna kosjukan och innehåller inga syntetiska ämnen som kan vara cancerogena, hormonstörande och allergiframkallande.

 

6. Mer smak!

Ekologiska frukter och grönsaker är saftigare och har mer smak. Detta bland annat därför att de har lägre vattenhalter än de konventionellt odlade. Du riskerar alltså inte att bära hem en massa onödigt tunga och urvattnade varor. Det ekologiska sortimentet växer alltjämt och det finns hela tiden nya produkter att testa.

 

7. Större mångfald!

Ekologiska odlingar är mer varierade och bidrar till en mångfald av växt- och djurliv. Ekobonden gödslar marken med djurspillning och förmultnade växtdelar, något som gör jorden bördig och gynnar växt- och djurlivet. Växelvis odling av klöver och gräs stabiliserar jorden. De senaste 30 åren har det konventionella jordbruket lett till jorderosion, en minskning av vilda fåglar och det nära utrotandet av vissa arter av fjärilar, grodor och vilda däggdjur.

 

8. Långsiktigt ekonomiskt!

Ekologisk mat är egentligen inte dyrare än den konventionellt framodlade. Det konventionella jordbruket kostar årligen stora pengar, i form av nedsmutsade marker och vattenkällor. Dessutom spar det ekologiska lantbruket in stora mängder energi genom att inte transportera konstgödsel till gården eller mata djuren med industriellt framställt foder. Ekologiska metoder är långsiktigt en betydligt billigare affär.

 

9. Människovänligare!

Alltför intensiva odlingstekniker kan allvarligt skada jordbruksarbetarnas hälsa. Detta visar sig bland annat i betydligt högre cancerfall, andningsproblem och andra sjukdomar bland lantbrukare på de ickeekologiska gårdarna. Detta är särskilt uppenbart i u-länderna, exempelvis på banan- och bomullsodlingar. Att välja ekologiskt är alltså ett sätt att visa att man bryr sig om sina medmänniskor.

 

10. Bevarad landsbygd!

Ser man det ekologiska jordbruket ur ett helhetsperspektiv, hjälper det till att behålla den vackra landsbygden. Odlingslandskapet är mer varierat på en ekologisk gård och blir en trevligare upplevelse med alla sina blommor, insekter, smådjur och fritt betande djur. Om du vill att efterkommande generationer ska kunna besöka och njuta av våra rurala områden, välj ekologiskt för allas framtid!

 
Vecka 29, 2024

logga in?

användarnamn

lösenord


ny användare?
registrera dig här

glömt lösenord?
hämta det här

Källor:

KRAV

Organic Food


© Mossagården 2024, Sverige. Alla priser är inklusive moms i svenska kronor (SEK) om inget annat uppges.
Betallösning tillhandahållen av Stripe Powered by Stripe