mossagården

Din ekologiska butik på nätet!


Ekobutiken


Om Mossagården


Om näthandeln


Natur, ekologi och kretslopp


10 skäl att välja ekologiskt


Ekomat och hälsa


Mossagårdens kretsloppstankar


KRAV garanterar!


Förvara grönsakerna rätt!


Ekologiskt lamm


Våra odlare


Recept


Filmer


Natur, ekologi och kretslopp

Ekomat och hälsa

 

 

Meningarna går fortfarande isär om ekologisk mat verkligen är mer hälsosam än konventionellt odlad mat. Forskningen har hittills inte kommit så långt inom området, men det finns en hel del som talar för den ekologiska kosten.


Bättre näringsinnehåll

 

Det som forskare kunnat fastställa med säkerhet är att det finns mer C-vitamin i ekomaten, samt en mindre mängd av det skadliga ämnet nitrat. Nyligen kunde dessutom danska forskare visa att ekologiska grönsaker innehåller fler naturliga antioxidanter - ämnen som stärker vårt immunförsvar och kan skydda oss mot cancer. Vidare har forskning i Wales visat att den ekologiska mjölken innehåller 65% mer av de nyttiga omega 3-fettsyrorna än konventionell mjölk.

 

En förklaring till de högre näringshalterna inom det ekologiska jordbruket är att bonden här använder naturgödsel. Det ger markerna en högre bördighet och ger växterna tillgång till de rätta mängderna av nödvändiga ämnen. Grödorna växer under naturliga odlingsförhållanden som utvecklats under mycket lång tid. Inom det konventionella jordbruket har däremot näringshalten sjunkit under årens lopp. Detta kan vara en effekt av att växterna på de konstgödslade åkrarna oftast får i sig ett ensidigt tillskott av kväve, fosfor och kalium. Dessutom kan den ökande växtförädlingen ha lett till en successiv utarmning av växternas naturliga näringsinnehåll.

 

Eftersom de ekologiska grönsakerna inte har besprutats med kemiska bekämpningsmedel, slipper man rester av giftiga eller cancerogena medel i maten. Inte heller innehåller de syntetiska färg-, smaktillsatser eller konserveringsmedel, vilket underlättar för allergiker och överkänsliga. Bland konventionellt odlade varor är det sämre ställt. Livsmedelsverket tar årligen stickprov på tusentals olika frukter, grönsaker, potatis och spannmål. I hälften av dem hittar de rester av bekämpningsmedel. Oftast - men inte alltid - ligger dock dessa rester under gränsvärdena.
 
Långsiktigt hälsosammare

 

Forskningen runt det konventionella jordbrukets effekter på vår hälsa är bristfällig. Den försvåras dessutom av att så stora delar av befolkningen har exponerats för gifterna. En kanadensisk studie från 2003 visar att barn som ätit konventionellt odlad frukt och grönt hade bekämpningsmedelsrester kvar i sin urin, till skillnad från barn som ätit ekologiska produkter. Tyvärr sprids kemikalierna från det konventionella jordbruket vidare i miljön, vilket på lång sikt är ett hot mot både människors och djurs hälsa. När det gäller GMO blir det ännu mer uppenbart att forskningen inte alltid är så långsiktig. Forskarna kan idag ”klippa och klistra” i alla levande organismer arvsanlag, men fortfarande vet de väldigt lite om hur detta påverkar vår hälsa. Därför är det ett tryggare alternativ att som konsument välja ekologiskt för att slippa genmodifierade livsmedel.

 

Vad man definitivt kan slå fast är att en ekologisk livsstil ur ett långsiktigt perspektiv är betydligt hälsosammare. Detta eftersom ekologiskt producerad mat inte tillför jord och vattendrag nya kemiska bekämpningsmedel. Ju mer vi övergår till ekologisk livsmedelsproduktion, desto lättare blir det för miljön att successivt rena markerna och dricksvattnet, vilket gynnar vår hälsa på sikt. Dessutom finns det en psykologisk aspekt – många av oss kan uppleva en njutning när vi äter mat som framställs på ett sätt som är skonsamt för djur och miljö. Den förhöjda kvalitetskänslan kan i sig vara välgörande för hälsan - vi mår bättre av att handla enligt vårt samvete. Det bibehållna odlingslandskapet och den biologiska mångfalden kan även sägas vara en hälsofaktor i sig, eftersom människor behöver rurala miljöer att strosa i.

 

Vill man inte lyssna på forskarna, kan man alltid följa sin egen magkänsla – precis som svenska folket redan gör. Enligt en undersökning som blev klar 2004 är förtroendet för den ekologiska maten stor. Över hälften av svenskarna litar på att den ekologiska maten är hälsosammare än den konventionella!

 
Vecka 49, 2023

logga in?

användarnamn

lösenord


ny användare?
registrera dig här

glömt lösenord?
hämta det här

Källor:

KRAV

Mat 21

Ekologiskt lantbruk nr. 20, SLU, 1996

 


© Mossagården 2023, Sverige. Alla priser är inklusive moms i svenska kronor (SEK) om inget annat uppges.
Betallösning tillhandahållen av Stripe Powered by Stripe