mossagården

Din ekologiska butik på nätet!


Ekobutiken


Om Mossagården


Om näthandeln


Natur, ekologi och kretslopp


10 skäl att välja ekologiskt


Ekomat och hälsa


Mossagårdens kretsloppstankar


KRAV garanterar!


Förvara grönsakerna rätt!


Ekologiskt lamm


Våra odlare


Recept


Filmer


Natur, ekologi och kretslopp

Mossagårdens kretsloppstankar

 

Naturens gång är ett evigt kretslopp. Livet går i cykler där grödor växer upp, blommar, vissnar, förmultnar till jord och ger grogrund för nya växter. Och så pågår det – eller rättare sagt, så borde det få pågå.


Ett problem med dagens konsumtionsmönster är att vi ofta rubbar naturens kretslopp genom att släppa ut ämnen som inte naturligt hör hemma där, som kemiska tillsatser och fossila bränslen. Eftersom dessa ämnen inte naturligt kan återupptas av kretsloppet, producerar vi varje år enorma sopberg av svårnedbrytbart avfall. Samtidigt blir marker och vattendrag nedsmutsade av gifter, något som kan ta årtionden för jorden att rensa bort ur systemet.

 

Kretslopp och vall

 

På Mossagården jobbar man småskaligt och med ett helhetsperspektiv. Man försöker skapa ett eget kretslopp - ett slutet system, där näring och energi konstant återanvänds. Inom jordbruket är annars ett problem att växtnäringen försvinner med vattnet och bidrar till övergödningen av våra hav. På Mossagården är man noga med att återanvända den växtenergi som produceras naturligt vid varje skörd.

 

De flesta ekologiska gårdar varvar grönsaksodlingen med vall, för att kunna tillföra marken näring utan att ta till konstgödsel. En varierad växtföljd är dessutom ett naturligt sätt att minska problemen med ogräs, skadedjur och sjukdomar. Detta eftersom parasiter gärna vill ha liknande miljöer varje år för att få fäste. Mossagårdens vallsystem är upplagt på en åttaårsperiod. Det innebär att en gröda bara återkommer på samma bit mark en gång under tidsperioden, med undantag för vall som kan odlas flera år i rad. Klöver kan exempelvis odlas som ett permanent djurbete och slåttervall kan användas på fälten som växtgödsel, tillsammans med höns- och hästgödsel.

 

Konstant utvecklingsarbete

 

Inom en tvåårsperiod hoppas Mossagården även kunna ståta med en egen biogasanläggning. I biogasanläggningen omvandlas t.ex växt- och slakteriavfall till rötmassa. Massan är kväverik , och kan läggas på fälten som naturgödsel. Men den omvandlas även till biogas, som man kan värma växthus och lokaler med, eller driva fordon på. Kort sagt är det ett ultimat sätt att ”sluta kretsloppet” och borde därför kunna bli ett givet inslag på de flesta gårdar i Sverige så småningom.

 

Genom att satsa ekologiskt deltar Mossagården i ett konstant utvecklingsarbete. Att odla ekologiskt innebär att värna om miljön och tänka långsiktigt. Därför har det ekologiska lantbruket framtiden för sig!

 
Vecka 49, 2023

logga in?

användarnamn

lösenord


ny användare?
registrera dig här

glömt lösenord?
hämta det här

Läs mer:

Organic Food

Ekologiska Lantbrukarna

Ekoweb


© Mossagården 2023, Sverige. Alla priser är inklusive moms i svenska kronor (SEK) om inget annat uppges.
Betallösning tillhandahållen av Stripe Powered by Stripe